srpski english

Монтпројект д.о.о.

Добродошли

Добродошли на званичну презентације фирме Монтпројект д.о.о. друштва за пројектовање и извођење електро машинских инсталација производњу и промет разводних постројења и опреме за дистрибуцију електричне енергије и разводних ормара. Учествовали смо у многим пројектима како код нас тако и у иностранству а постигнути стандарди су нам водећа смерница

Монтпројект - 20 година рада

Филм о нашим најзначајнијим пројектимаможете погледати овде...

Током 20 година рада, МОНТПРОЈЕКТ је од једне мале, али успешне и фирме са визијом, израстао у једну од водећих компанија у области изградње електро енергетских објеката и извођењу електро инсталатерских радова.Детаљније...

Заступање страних фирми

SIEMENS A.G.

SIEMENS (Germany) ‐ Дистрибутер за Србију у области нисконапонске опреме (од 1998. године)

EPCOS

EPCOS (Germany) - Дистрибутер компензационе опреме

SPELSBERG

SPELSBERG (Germany) - Дистрибутер инсталационе опреме

Лиценце и сертификати

Монтпројект д.о.о. поседује лиценце за израду техничке документације и изградњу великих енергетских објеката у Србији и Црној Гори ...
Детаљније...


Кадрови

Монтпројект д.о.о. има 70 запослених а структуру запослених чине електроинжењери са лиценцама одговорних извођача и пројектаната као и економисти ...Детаљније...


Производни капацитети

На простору од 2.200м2 смештене су канцеларије, производне хале, као и комплетно опремљена радионица, сладишта и аутоматизоване CNC машине...Детаљније...


Политика пословања

Наша пословна политика заснована је на јасно постављеним циљевима високо професионалног, квалитетног и благовременог извођења радова...Детаљније...