srpski english

Монтпројект д.о.о.

Референце

Електроенергетски објекти

Захваљујући кадровском потенцијалу и перманентном праћењу најновијих достигнућа у области електроенергетике, Монтпројект је у стању да развија и испоручи пројекте по систему „кључ у руке” за најкраће могуће време, као и да пружи сву потребну техничку помоћ и достави неопходну документацију.

РБ Колубара

Погонска станица U3

РБ Колубара

Багер дреглајн ES3

РБ Колубара - Поље Ц

Пакет 4 - Комплетан систем напајања 35 kV

РБ Колубара

Погонска станица U1

Топлана Нови Београд

Трансформатор, 110kV

ТО Нови Београд

Постројење, 35kV
Овде можете преузети комплетну листу у PDF формату