srpski english

Монтпројект д.о.о.

Референце

Електроенергетски објекти

Захваљујући кадровском потенцијалу и перманентном праћењу најновијих достигнућа у области електроенергетике, Монтпројект је у стању да развија и испоручи пројекте по систему „кључ у руке” за најкраће могуће време, као и да пружи сву потребну техничку помоћ и достави неопходну документацију.

Нересница

ТС 110/35kV

РБ „Колубара“

ТС 110/35kV

Kronospan

Лапово, ТС 110/10kV, 2 x 31,5MVA

Fiat

ТС 110/20kV

ХЕ Бајина Башта

35/10kV разводно постројење

ХЕ Потпећ

Адаптација и санација крана, 2007.