srpski english

Монтпројект д.о.о.

Референце

Електроенергетски објекти

Захваљујући кадровском потенцијалу и перманентном праћењу најновијих достигнућа у области електроенергетике, Монтпројект је у стању да развија и испоручи пројекте по систему „кључ у руке” за најкраће могуће време, као и да пружи сву потребну техничку помоћ и достави неопходну документацију.

ТЕ „Никола Тесла“

Обреновац, Блок А5

Хотел Сплендид

Бечићи, ТС 10/0,4 kV

РБ „Колубара

35kV постојење

Kronospan

Лапово, 10/0,4kV

ТО Нови Београд

6kV разводно постојење
Овде можете преузети комплетну листу у PDF формату