srpski english

Монтпројект д.о.о.

Квалитет

Систем квалитета

Монтпројект д.о.о. од 2002. године поседује систем за менаџмент квалитетом SRPS ISO 9001:2015, као и стандарде SRPS ISO 14001:2015 и SRPS OHSAS 18001:2008.

Сертификат SRPS ISO 9001:2015
Преузмите сертификат у PDF формату
Сертификат SRPS ISO 14001:2015
Преузмите сертификат у PDF формату
Сертификат SRPS OHSAS 18001:2008
Преузмите сертификат у PDF формату
Компанија Монтпројект је у потпуности посвећена врхунском квалитету у свим сегментима свог пословног система. Доследно примењује принцип максималне могуће заштите здравља и безбедности на раду и у пракси је опредељена за концепт заштите животне средине.
Политика интегрисаних менаџмент система
Преузмите сертификат у PDF формату