srpski english

Монтпројект д.о.о.

Лиценце

Лиценце и сертификати

Монтпројект поседује следеће лиценце:

Лиценцу за израду техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлезно за послове грађевинарства, или надлежни орган аутономне покрајине
Преузмите лиценцу у PDF формату
Лиценцу за грађење објеката за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, или надлежни орган аутономне покрајине
Преузмите лиценцу у PDF формату
Лиценцу Сектора за ванредне ситуације – Управе за превентивну заштиту за:
  • - Израду пројеката стабилних система за дојаву пожара
  • - Израду пројеката стабилних система за детекцију експлозивних гасова и пара
  • - Извођење стабилних система за дојаву пожара
  • - Извођење стабилних система за детекцију експлозивних гасова и пара
  • Преузмите лиценцу у PDF формату
Лиценцу за израду главних пројеката заштите од пожара
Преузмите лиценцу у PDF формату

Монтпројект поседује сертификате:

Сертификат о технолошком партнерству у производњи ормара типа SIVACON
Преузмите сертификат у PDF формату
Сертификат за ZENER баријере
Преузмите сертификат у PDF формату

Лиценце за пројектовање и извођење енергетских инсталација јаке и слабе струје у Републици Црној Гори

Лиценцa за пројектовање енергетских инсталација јаке струје
Преузмите лиценцу у PDF формату
Лиценцa за извођење енергетских инсталација јаке струје
Преузмите лиценцу у PDF формату

Личне лиценце за пројектовање и извођење радова у области електроенергетике и грађевине и то :

Личне лиценце за пројектовање: 310, 350, 351, 352 и 353.
Личне лиценце за извођење: 450, 451, 453, 410 и 411.