srpski english

Монтпројект д.о.о.

Референце

Пословни и трговински објекти

Поред електроенергетских инсталација, нова технолошка достигнућа у областима информационих технологија, примењена у пословним и трговинским објектима, омогућава пројектовање, испоруку и монтажу против-пожарних система, система брзог приступа интернет, Wi-Fi, IP телефонски сервис, контроле приступа, видео надзора, HVAC, управљања енергијом, структурно каблирање и тд.

Zepter International

Пословна зграда, Београд.
Овде можете преузети комплетну листу у PDF формату