srpski english

Монтпројект д.о.о.

Референце

Стамбени и јавни објекти

Опремање стамбених и јавних објеката који обухватају све објекте где се окупља велики број људи као што су стадиони, спортске хале, базени, аеродроме, хотели, болнице су такође у области где је Монтпројект веома активан. Пројекти црпних станица водовода и канализације, топлане, објекти државне управе, јавна расвета су део широког спектра пројеката у земљи и иностранству које је Монтпројект извео.

Музеј Историје Србије

Београд

Народна Библиотека

Београд

Општа болница

Сремска Митровица

House of representatives

Нигерија
Овде можете преузети комплетну листу у PDF формату